Som virksomhed skal I ha’ frihed og tryghed til at gøre det, I er rigtig gode til. Med os som partner har I sikkerhed for, at I kan drive forretning på et ordentligt juridisk grundlag.

Skovbo Hjort Advokater har i en årrække fungeret som fast advokat for mange forskellige virksomheder. Denne liste tæller bl.a. forsikringsselskaber, arkitekter og ingeniører, entreprenørvirksomheder, håndværkere, produktionsvirksomheder, virksomheder inden for design samt reklamebureauer.

Vores kunder benytter os til mange forskellige typer opgaver, herunder:

Kontrakter:

Vi hjælper med at udarbejde kontrakter og aftaler i bred forstand. Vi hjælper også, hvis der opstår spørgsmål til eksisterende kontrakter og aftaler.

Ansættelsesforhold:

Det er vigtigt at få professionel rådgivning til udarbejdelse af ansættelsesaftaler. Opstår der en tvist med en medarbejder – ofte når ansættelsesforholdet ophører – er det vigtigt at få den rigtige rådgivning til at få afsluttet tvisten på bedste og hurtigste måde.

Inkasso:

Vi arbejder målrettet og effektivt med at inddrive jeres tilgodehavender.

Immaterielle rettigheder, herunder ophavsret, design, markedsføringsloven m.m.:

Det kan få alvorlige konsekvenser, hvis man kommer til at krænke andre virksomheders rettigheder – eller hvis jeres virksomheds rettigheder bliver krænket. Vi sikrer jer den professionelle rådgivning, I har brug for.

Selskabsret:

Vi hjælper med at udarbejde de nødvendige dokumenter, hvis I skal stifte et selskab – eller hvis I vil foretage ændringer af selskabsmæssige forhold. Herunder udarbejder vi også ejeraftaler.

Køb og salg af erhvervsejendomme:

Vi kan stå for den tinglysningsmæssige ekspedition og rådgive om de mange væsentlige forhold, der knytter sig til køb eller salg af en erhvervsejendom.

Forebyggelse og håndtering af tvister:

Tvister med kunder eller samarbejdspartnere kan forebygges og håndteres på flere måder. Ofte er begge parter bedst tjent med, at konflikten løses uden en retssag eller en voldgiftssag. Vi har stor erfaring med at løse tvister for vores kunder ved forligsforhandlinger eller eventuelt ved mediation eller andre former for mægling. I den forbindelse kan vi indtage den aktive rolle, eller vi kan bidrage med rådgivning fra sidelinjen.

Virksomhedsoverdragelse:

Hvis du overvejer at købe eller sælge en virksomhed, bistår vi med råd og vejledning i hele forløbet.

kontakt os

Skovbo Hjort Advokater

Europaplads 2, 7.

8000 Aarhus C