Rådgivning af arkitekt- og ingeniørvirksomheder har længe været en særlig niche for Skovbo Hjort Advokater. Vi har et bredt kendskab til brancherne og stor erfaring med at skabe gode og hurtige løsninger på de tvister, der kan opstå.

Hos Skovbo Hjort Advokater har vi et indgående kendskab til alle aspekter af erstatningssager mod arkitekter og ingeniører. I den sammenhæng fører vi rets- og voldgiftssager, herunder syn- og skønssager.

Vi har også specialiseret os i alle former for juridisk rådgivning, der vedrører den daglige drift af arkitekt- og ingeniørvirksomheder. Vi rådgiver eksempelvis om indgåelse af rådgiveraftaler, honorarspørgsmål, ophavsrettigheder, tidsfrister, misligholdelse af rådgiveraftaler samt forsikringsmæssige spørgsmål.

Vores rådgivning retter sig først og fremmest mod bygge- og anlægsområdet.Vi har derfor omfattende kendskab til ABR 18, ABR 89, AB 18, AB 92 og ydelsesbeskrivelserne udarbejdet af DANSKE ARK og FRI.

Vi rådgiver også om udarbejdelse af tilstandsrapporter og energimærker, herunder erstatningssager inden for området.

Endelig rådgiver vi om alle andre former for teknisk rådgivning. Det omfatter f.eks. udvikling af højteknologiske apparater og systemer til elektronik- og IT-industrien.

kontakt os

Skovbo Hjort Advokater

Europaplads 2, 7.

8000 Aarhus C